Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver våra förfaranden för insamling, användning och utlämnande av viss information, däribland din personliga information, inom Swiftr AB ("Swiftr").

Kontakta oss

Se sektionen ”Medlemsvillkor” om du har frågor som rör ditt konto. Kontakta oss per e-post på hello@swiftr.se om du har frågor som specifikt rör denna Integritetspolicy eller vår användning av din personliga information, cookies eller liknande tekniker. Du kan även skriva brev till Swiftr AB, Kungsgatan 8, 111 43. Märk kuvertet ”Integritetspolicy”.

Insamling av information

Vi tar emot och lagrar information om dig såsom:

Användning av information

Information vi samlar in används för att tillhandahålla, analysera, administrera, förbättra och anpassa våra tjänster och vår marknadsföring. Vi kan exempelvis använda den för att behandla din registrering, dina bokningar och dina betalningar, samt för att kommunicera med dig om dessa och andra ämnen. Till exempel kan vi använda den information vi samlar in för att:

Visande av information

Vi lämnar ut dina uppgifter för vissa ändamål och till tredje part enligt beskrivningen nedan:

Närhelst vi inom ramen för vår delning av information överför personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till andra regioner med en övergripande dataskyddslagstiftning, kommer vi att säkerställa att informationen överförs i enlighet med denna Integritetspolicy och i den mån detta tillåts i tillämpliga dataskyddslagar.

Åtkomst till Ditt konto och Profiler

I syfte att göra det enkelt för dig att nå ditt konto och för att hjälpa till att administrera Swiftr-tjänsten, implementerar vi teknik som gör det möjligt för oss att känna igen dig som kontoinnehavaren. På så sätt kan vi förse dig med direkt åtkomst till ditt konto utan att kräva att du återigen skriver in lösenord eller annan användaridentifikation när du kommer tillbaka till Swiftr-tjänsten. Du kan välja att inte använda den här funktionen på datorn genom att avmarkera rutan ”Kom ihåg mig” när du loggar in på webbplatsen. Användare av offentliga eller delade enheter bör logga ut efter varje besök. Om du säljer eller skickar tillbaka en dator eller Swiftr-klar enhet ska du logga ut och inaktivera enheten innan du gör det. Om du inte skyddar ditt lösenord/din enhet eller inte loggar ut eller inaktiverar din enhet, är det möjligt för efterföljande användare kan få tillgång till din kontoinformation, inklusive din personliga information.

Om du delar ditt konto, eller på annat sätt låter andra få tillgång till ditt konto, kan de se din information, exempelvis din kontoinformation (inklusive din e-postadress eller andra uppgifter i Ditt konto).

Dina rättigheter

Du kan begära att få tillgång till din personliga information, samt korrigera eller uppdatera gamla eller felaktiga personuppgifter som vi har om dig. Du kan enklast göra detta genom att besöka sektionen ”Min profil” på vår webbplats – där kan du komma åt och uppdatera information om ditt konto, inklusive dina kontaktuppgifter, din betalningsinformation för Swiftr och olika uppgifter som har med ditt konto att göra (t.ex. din e-postadress, etc.). Du måste vara inloggad för att kunna nå ”Min profil”.

Du kan även be oss ta bort personlig information som vi har om dig om den inte längre behövs för att tillhandahålla tjänsten till dig, för vår fakturering eller våra register, eller på grund av andra lagliga skäl. Kontakta oss på hello@swiftr.se om du vill göra detta eller om du har några andra frågor om våra sekretessrutiner.

Säkerhet

Vi anser att vi använder rimliga administrativa, logiska och fysiska åtgärder samt förvaltningsåtgärder för att skydda din personliga information från förlust, stöld och obehörig åtkomst, användning och modifiering. Tyvärr finns det inga garantier för att en åtgärd är 100 procent säker. Därför kan vi inte garantera att din information är säker.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kommer ibland att uppdatera denna Integritetspolicy allteftersom de juridiska, administrativa och operativa kraven förändras. Detta kommer att annonseras på denna sida, varpå vi uppmuntrar dig att besöka denna sida regelbundet. Vid materiella förändringar kommer vi att meddela dessa (bland annat när de träder i kraft) i enlighet med lagen. Din fortsatta användning av Swiftr-tjänsten efter att sådana förändringar trätt i kraft utgör ett godkännande av dessa förändringar. Om du inte godkänner några uppdateringar av denna Integritetspolicy kan du avsluta din användning av Swiftr-tjänsten. Gå till avsnittet ”Senast uppdaterad” nedan för att se när denna Integritetspolicy senast uppdaterades.

Cookies och internetannonsering

Vi och våra Tjänsteleverantörer använder cookies och andra tekniker (som webbsignaler) för olika ändamål. Exempelvis används cookies och andra tekniker för att göra det enkelt att få åtkomst till våra tjänster genom att komma ihåg dig när du återvänder, för att tillhandahålla och analysera våra tjänster, för att ta reda på mer om våra användare och deras troliga intressen, och för att leverera och skräddarsy marknadsföring och annonsering. Vi vill informera dig om hur vi använder dessa tekniker. Detta meddelande beskriver därför de olika typer av tekniker vi använder, vad de gör och vilka möjligheter du har att välja hur de används.

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som vanligen lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser och onlinetjänster. De används i stor utsträckning för att få webbplatser att fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla rapportering av information och underlätta personlig anpassning av tjänster eller annonsering.

Varför använder Swiftr cookies?

Vi och våra Tjänsteleverantörer kan använda följande typer av cookies:

Hur använder Swiftr webbsignaler och annan teknik?

Webbsignaler (kallas även genomskinliga GIF-bilder eller pixeltaggar) används ofta tillsammans med cookies. Vi och våra Tjänsteleverantörer kan använda dem för liknande ändamål som för cookies, till exempel för att förstå och förbättra användningen av vår tjänst, förbättra webbplatsens prestanda, övervaka besökstrafik och aktivitet på vår webbplats, och för att förstå interaktioner med vår marknadsföring (däribland e-post- och nätannonser på webbplatser som tillhör tredje part). Eftersom webbsignaler ofta används tillsammans med cookies, kan nekande av cookies ofta försämra webbsignalers effektivitet.
Vi använder annan teknik som liknar cookies, såsom webbläsarlagring och insticksprogram (t.ex. HTML5, IndexedDB och WebSQL). Likt cookies kan vissa av dessa tekniker lagra små mängder data på din enhet. Vi kan använda dessa och diverse andra tekniker för liknande ändamål som för cookies, t.ex. för att genomdriva våra villkor, förhindra bedrägerier och analysera användningen av vår tjänst. Det finns olika sätt att välja hur dessa tekniker används. Till exempel gör många populära webbläsare det möjligt att rensa webbläsarens lagring, vanligen på samma plats som inställningar eller preferenser. Gå till din webbläsares hjälpfunktion eller supportplats för att ta reda på mer. Andra tekniker, såsom Silverlight-lagring, kan rensas inne i programmet.


Senast uppdaterad: 18 oktober 2016