Integritetspolicy

Välkommen till sektionen med vår integritetspolicy! Denna finns till för att du ska få en överblick över den personliga data som vi samlar in om dig som användare, samt hur vi använder den när vi levererar vår tjänst till dig!

Innehållsförteckning


För att kunna tillhandahålla en så kvalitativ upplevelse som möjligt så samlar vi in vissa personuppgifter om dig, vilket är allt som går att koppla till dig som person, samt statistik kring ditt användande av Swiftrs tjänst. Denna policy beskriver våra förfaranden för insamling, användning och utlämnande av viss information, däribland din personliga information, inom Swiftr AB ("Swiftr"). Swiftr AB är ansvarig för att denna policy efterlevs.

Policyn gäller dig som har ett konto hos oss, det vill säga du som har registrerat dig med konto hos oss, samt du som är eller har varit betalande medlem.

Kontakta oss

Se sektionen ”Medlemsvillkor” om du har frågor som rör ditt konto. Kontakta oss per e-post på hello@swiftr.se om du har frågor som specifikt rör denna Integritetspolicy eller vår användning av din personliga information, cookies eller liknande tekniker. Du kan även skriva brev till Swiftr AB, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Integritetspolicy”.

Insamling av information

För att kunna tillhandahålla en tjänst av god kvalitet samlar vi in olika typer av information om dig. Informationen samlas in av olika anledningar: efter samtycke, för att det finns skyldighet enligt lag (såsom bokföringsskyldighet), eller efter intresseavvägning (exempelvis i marknadsföringssyfte). Vi kan exempelvis integrera dina personuppgifter med sociala medier. De olika typerna av insamlad information finns sammanfattad nedan.

Information som du ger oss:

Registrering

När du registrerar dig som användare måste du tillhandahålla Swiftr med information såsom namn, mail, telefonnummer (valfritt), facebookprofil (valfritt) samt lösenord. Om du registrerar dig för en betaltjänst måste du uppge faktura- eller kortuppgifter. Väljer du ett abonnemang med bindningstid måste du även uppge personnummer för att möjliggöra eventuell fakturering. Informationen insamlas då du själv lägger in informationen i registreringsformuläret, alternativt då du gör en beställning via mail eller via vår chatt.

Information som erhålls genom återkoppling och service

Information kan även samlas in genom exempelvis mailkorrespondens, via Swiftrs kundtjänstchatt, under marknadsundersökning och-/eller enkäter. Vi sparar aldrig personlig information för de två sistnämnda utan ditt godkännande.

Automatiskt insamlad information

Vi samlar in information om dig och ditt användande av vår tjänst, dina kontakter med oss, inklusive information om de enheter som används (t.ex. dator, mobila enheter och surfplatta). Denna information omfattar:

Uppgifter från andra

Personlig information innefattande namn, mailadress, adress, arbetsgivare, personnummer och beställning kan komma oss tillhanda genom exempelvis beställning av abonnemang av samarbetspartners/externa parter/återförsäljare av Swiftrs tjänst, däribland Benify, Wellnet, Actiway, etc., eller från tester/enkätundersäkningar. Swiftr tar inte ansvar för hur tredje part hanterar dina personuppgifter.
I vissa fall erhålls personuppgifter på rekommendation från befintliga medlemmar eller personer i Swiftrs databas.

Användning av information

Information vi samlar in används för att tillhandahålla, analysera, administrera, förbättra och anpassa våra tjänster och vår marknadsföring. Vi kan exempelvis använda den för att behandla din registrering, dina bokningar och dina betalningar, samt för att kommunicera med dig om dessa och andra ämnen. Informationen vi vi samlar in används för att:

Betalningsinformation

Vi samlar in betalningsinformation såsom fakturauppgifter för att kunna debitera dig som fakturaanvändare för våra tjänster. Kortuppgifter lagras hos vår kortbetalningsleverantör Stripe och finnes således inte i Swiftrs ägo.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter såsom mailadress och telefonnummer (frivilligt) lagras så att Swiftr ska kunna kommunicera med dig som medlem kring information som är relevant för din upplevda kvalitet av tjänsten. Detta innefattar bokningsbekräftelse, information om förändring i schemat, nyhetsbrev och specialerbjudanden samt support av förfrågningar såsom återställning av lösenord, etc. Mailadresser kan även användas för marknadsundersökningar och insamlande av feedback i syfte att förbättra vår tjänst.

Personnummer och faktureringsuppgifter sparas för möjliggörande av fakturering i det fall då användaren köper medlemskap med bindningstid.

Samlad statistik

Vi registrerar din tränings-/besöksstatistik för att:

Visande av information

Tjänsteleverantörer

För att kunna tillhandahålla våra tjänster använder vi oss för vissa ändamål av tjänsteleverantörer i form av tredje part. Dessa leverantörer har endast tillgång till sådan information som är rimligen nödvändig för att kunna tillhandahålla dessa tjänster med önskvärd leverans och kvalitet och de är förpliktigade att inte avslöja eller använda informationen i annat syfte än detta. Dessa innefattar:

När dessa utomstående företag tillhandahåller sådana tjänster kan i vissa fall tjänsteleverantörerna ha åtkomst till din personliga information. Vi ger dem inte tillstånd att använda eller visa din personliga information förutom i syfte att tillhandahålla sina tjänster.

Skydd för Swiftr och andra

Swiftr och Swiftrs Tjänsteleverantörer kan dessutom komma att lämna ut och på andra sätt använda din personliga information om vi/de rimligen tror att utlämning/användning av sådan information är nödvändig för att (a) tillgodose någon gällande lag, förordning, juridisk process eller myndighetsförfrågan, (b) genomdriva gällande användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser därav, (c) identifiera, förhindra eller på annat sätt ta itu med olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter (inklusive betalningsbedrägerier), säkerhetsfrågor eller tekniska frågor, eller (d) skydda Swiftrs rättigheter, egendom eller säkerhet, Swiftr-användare eller allmänheten, enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Företagsöverföringar

I anslutning till eventuell omorganization, omstrukturering, sammanslagning eller försäljning, eller annan överföring av tillgångar kommer vi att överföra information, inklusive personlig information, under förutsättning att den mottagande parten samtycker till att respektera din personliga information på ett sätt som är konsekvent med vår Integritetspolicy.
Närhelst vi inom ramen för vår delning av information överför personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till andra regioner med en övergripande dataskyddslagstiftning, kommer vi att säkerställa att informationen överförs i enlighet med denna Integritetspolicy och i den mån detta tillåts i tillämpliga dataskyddslagar.

Intern hantering av dina personuppgifter

Swiftr har tydliga rutiner för att säkerställa att ingen, internt eller externt, har tillgång till personlig information som inte är nödvändig för att denna ska kunna utföra ett fullgott arbete.

Åtkomst till Ditt konto och Profiler

I syfte att göra det enkelt för dig att nå ditt konto och för att hjälpa till att administrera Swiftr-tjänsten, implementerar vi teknik som gör det möjligt för oss att känna igen dig som kontoinnehavare. På så sätt kan vi förse dig med direkt åtkomst till ditt konto utan att kräva att du återigen skriver in lösenord eller annan användaridentifikation när du kommer tillbaka till Swiftr-tjänsten. Användare av offentliga eller delade enheter bör logga ut efter varje besök. Om du säljer eller skickar tillbaka en dator eller Swiftr-klar enhet ska du logga ut och inaktivera enheten innan du gör det. Om du inte skyddar ditt lösenord/din enhet eller inte loggar ut eller inaktiverar din enhet, är det möjligt för efterföljande användare kan få tillgång till din kontoinformation, inklusive din personliga information. Om du delar ditt konto, eller på annat sätt låter andra få tillgång till ditt konto, kan de se din information, exempelvis din kontoinformation (inklusive din e-postadress eller andra uppgifter i Ditt konto).

Dina rättigheter

Ändring av personlig information

Du har rätt att ändra din personliga information. Det gör du enklast genom att besöka sektionen ”Min profil” på vår webbplats – där kan du komma åt och uppdatera information om ditt konto, inklusive dina kontaktuppgifter, din betalningsinformation för Swiftr och olika uppgifter som har med ditt konto att göra (t.ex. din e-postadress, etc.). Du måste vara inloggad för att kunna nå ”Min profil”.

Begäran om utdrag av personlig information

Kontakta oss på hello@swiftr.se om du önskar ett utdrag på all den personliga information som finns lagrad kring dig efter samtycke. Vi återkommer med informationen via mail till den mailadress som finns registrerad hos oss.

Begäran om borttagning av personlig data

Kontakta oss på hello@swiftr.se om du önskar att vi raderar all personlig information om dig, som har givits efter samtycke, från våra register. Du kan även maila hello@swiftr.se om du har några andra frågor om våra sekretessrutiner.

Säkerhet

Vi anser att vi använder rimliga administrativa, logiska och fysiska åtgärder samt förvaltningsåtgärder för att skydda din personliga information från förlust, stöld och obehörig åtkomst, användning och modifiering. Tyvärr finns det inga garantier för att en åtgärd är 100 procent säker. Därför kan vi inte garantera att din information är säker.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kommer ibland att uppdatera denna Integritetspolicy allteftersom de juridiska, administrativa och operativa kraven förändras. Detta kommer att annonseras på denna sida, varpå vi uppmuntrar dig att besöka denna sida regelbundet. Vid materiella förändringar kommer vi att meddela dessa (bland annat när de träder i kraft) i enlighet med lagen. Din fortsatta användning av Swiftr-tjänsten efter att sådana förändringar trätt i kraft utgör ett godkännande av dessa förändringar. Om du inte godkänner några uppdateringar av denna Integritetspolicy kan du avsluta din användning av Swiftr-tjänsten. Gå till avsnittet ”Senast uppdaterad” nedan för att se när denna Integritetspolicy senast uppdaterades.

Cookies och internetannonsering

Vi och våra Tjänsteleverantörer använder cookies och andra tekniker (som webbsignaler) för olika ändamål. Exempelvis används cookies och andra tekniker för att göra det enkelt att få åtkomst till våra tjänster genom att komma ihåg dig när du återvänder, för att tillhandahålla och analysera våra tjänster, för att ta reda på mer om våra användare och deras troliga intressen, och för att leverera och skräddarsy marknadsföring och annonsering. Vi vill informera dig om hur vi använder dessa tekniker. Detta meddelande beskriver därför de olika typer av tekniker vi använder, vad de gör och vilka möjligheter du har att välja hur de används.

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som vanligen lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser och onlinetjänster. De används i stor utsträckning för att få webbplatser att fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla rapportering av information och underlätta personlig anpassning av tjänster eller annonsering.

Varför använder Swiftr cookies?

Vi och våra Tjänsteleverantörer kan använda följande typer av cookies:

Hur använder Swiftr webbsignaler och annan teknik?

Webbsignaler (kallas även genomskinliga GIF-bilder eller pixeltaggar) används ofta tillsammans med cookies. Vi och våra Tjänsteleverantörer kan använda dem för liknande ändamål som för cookies, till exempel för att förstå och förbättra användningen av vår tjänst, förbättra webbplatsens prestanda, övervaka besökstrafik och aktivitet på vår webbplats, och för att förstå interaktioner med vår marknadsföring (däribland e-post- och nätannonser på webbplatser som tillhör tredje part). Eftersom webbsignaler ofta används tillsammans med cookies, kan nekande av cookies ofta försämra webbsignalers effektivitet.Senast uppdaterad: 3 maj 2018