Medlemsvillkor

In English

Hej, och välkommen till Swiftrs medlemsvillkor!

Dessa villkor är viktiga och innefattar dina rättigheter som medlem hos oss på Swiftr. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom medlemsvillkoren tillsammans med vår integritetspolicy. Trevlig läsning!

1. ALLMÄNT

Tack för att du väljer Swiftr! Dessa köpevillkor tillämpas på samtliga köp/abonnemang/utnyttjande av tjänster gjorda på Swiftrs hemsida (www.swiftr.se), mobilapplikation eller mobila webbplats, gemensamt nedan kallade Swiftr.

Vid köp och utnyttjande av tjänst på Swiftr har du som konsument (med konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet) bundit dig till de köp- och leveransvillkor som nedan beskrivs.

Swiftr följer tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

Produkter och tjänster (såsom studios och klasser) som finns på Swiftr vid en viss tidpunkt innebär ingen garanti för att att dessa produkter eller tjänster alltid kommer att finnas tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att avveckla en produkt eller tjänst när som helst.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa medlemsvillkor utan att meddela konsumenten. Den version av villkoren som är senast publicerad är också den version som är gällande. Vi uppmanar våra medlemmar att kontinuerligt hålla sig uppdaterade om medlemsvillkoren.

2. NJUT AV DITT MEDLEMSKAP

Nedan följer praktisk information om hur ditt Swiftr-medlemskap fungerar.

3. ÅNGERRÄTT

4. RESERVATION

Swiftr reserverar sig för eventuella bugg- eller installationsfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.
Swiftr ansvarar inte för, och ersätter inte förlust av eller skada på, saker som medlemmen medför under användning av Swiftrs tjänster.
Swiftr tar inte ansvar för eventuell skada eller bemötande som du som medlem får hos tredje part, såsom partnerstudios eller någon annan av Swiftrs samarbetspartners. Uppmärksamma att vid samarbete med tredje part så kan denne tillhandahålla separata villkor som innebär att du som medlem och utnyttjare av en tredje parts tjänster eller erbjudande, också är bunden att efterfölja sådana villkor. Swiftr tar inte ansvar för innehållet i dessa villkor och vi uppmanar våra medlemmar att läsa igenom samtliga av sådana eventuella villkor.
Du som medlem ansvarar själv för allt material du delar på, eller via Swiftrs hemsida eller applikationer. Swiftr tar inte ansvar för sådant som utomstående publicerar på våra sociala kanaler.
Swiftr ansvarar inte för skada på dig eller skada orsakad av dig i samband med träning hos våra partnerstudios. Undvik skador på dig själv och andra genom att använda rätt typ av utrustning, visa hänsyn, undvika smycken och klockor eller dylikt som skulle kunna ramla av och vara någon till skada.
Om du som kund hittar ett kryphål eller en bugg i systemet som gör att medlemskapet inte fungerar som överenskommet ska du meddela oss på Swiftr. Det är inte tillåtet att systematiskt utnyttja buggar och kryphål till sin egen fördel. Du som kund är skyldig att betala för perioden som medlemskapet har varit aktivt.

5. KUNDTJÄNST

Om du har några frågor, om något har blivit fel med ditt medlemskap eller om du av någon annan anledning önskar nå vår kundtjänst finns vi tillgängliga för dig på mail, hello@swiftr.app.

6. PERSONUPPGIFTER

För fullgörandet av avtalet är Swiftr skyldigt att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen behandlas av Swiftr. Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade. Swiftr använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av avtalet och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part. Genom godkännande av dessa villkor (Medlemsvillkor) godkänner du även Swiftrs insamling och behandling av dina personuppgifter.

7. FORCE MAJEURE

Swiftr befrias från att fullgöra leverans om särskild omständighet utanför Swiftrs kontroll och som Swiftr skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande. Exempel på dessa innefattar arbetskonflikt, naturkatastrof, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighetsbeslut eller annat förhållande som har legat utanför Swiftrs kontroll och som väsentligen inverkar på Swiftrs möjligheter till fullgörande av avtalet.

8. RÄTTIGHETER VARUMÄRKE

Samtliga av Swiftrs applikationer, varumärken, logotyper, domännamn etc. är Swiftrs egendom och får ej använda Swiftrs varumärke i varken kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte utan Swiftrs medgivande.

9. TVIST

Swiftr strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel. Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en oberoende prövning. Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

10. FÖRETAGSINFORMATION

Swiftr AB
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Bankgiro: 5119 – 3191
Bank: SEB
Organisationsnummer: 559054 - 9894
Mail: hello@swiftr.app


Senast uppdaterad: 8 september 2020